Modify

Opened 4 months ago

Last modified 3 months ago

#386 accepted enhancement

Logger update request

Reported by: tushka154@… Owned by: István Váradi
Priority: major Milestone: MAVA reMAke
Component: gui Keywords: zfw, delaycode, transponder, flightlevel, onlinegatesystem
Cc:

Description

Requesting some enhancements as detailed in this file: https://1drv.ms/w/s!Ar5h4nzsnRZkuJUMpfGw0Fj3cn1urw?e=D1rwOG

Attachments (0)

Change History (2)

comment:1 by István Váradi, 4 months ago

Owner: set to István Váradi
Status: newaccepted

comment:2 by István Váradi, 3 months ago

Szia!

Elkészítettem a kért módosításokat, és kísérleti verzióként feltöltöttem az új loggert. A frissítő URL-t erre kell állítani: https://mlx.varadiistvan.hu/update/exp

Kipróbálnád, hogy jók-e a módosítások?

Köszi:

István

Modify Ticket

Action
as accepted The owner will remain István Váradi.

Add Comment


E-mail address and name can be saved in the Preferences .
 
Note: See TracTickets for help on using tickets.