Modify

Opened 11 years ago

Closed 11 years ago

#197 closed defect (invalid)

Most monjam?

Reported by: i_banki@… Owned by: István Váradi
Priority: major Milestone: General availability
Component: other Keywords:
Cc:

Description

Nem enged be. Nincs ijen ID vagy ilyen PSW

========================================

The contents of the log:

========================================

The contents of the debug log:

20:29:54: MAVA Logger X 0.18 debug log
20:29:54: The initial configuration:
20:29:54: pilot ID:
20:29:54: rememberPassword: False
20:29:54: language:
20:29:54: hideMinimizedWindow: True
20:29:54: quitOnClose: False
20:29:54: onlineGateSystem: True
20:29:54: onlineACARS: True
20:29:54: flareTimeFromFS: False
20:29:54: syncFSTime: False
20:29:54: usingFS2Crew: False
20:29:54: iasSmoothingLength: -2
20:29:54: vsSmoothingLength: -2
20:29:54: pirepDirectory: None
20:29:54: pirepAutoSave: False
20:29:54: enableSounds: True
20:29:54: pilotControlsSounds: True
20:29:54: pilotHotkey: C0
20:29:54: enableApproachCallouts: False
20:29:54: speedbrakeAtTD: True
20:29:54: enableChecklists: False
20:29:54: checklistHotkey: CS0
20:29:54: autoUpdate: True
20:29:54: updateURL: http://mlx.varadiistvan.hu/update
20:29:54: messageTypeLevels:
20:29:54: loggerError: both
20:29:54: information: fs
20:29:54: inflight: fs
20:29:54: fault: both
20:29:54: nogo: both
20:29:54: gateSystem: both
20:29:54: environment: fs
20:29:54: help: both
20:29:54: visibility: fs
20:29:54: checklists:
20:29:54: B736:
20:29:54: B737:
20:29:54: B738:
20:29:54: B733:
20:29:54: B734:
20:29:54: B735:
20:29:54: DH8D:
20:29:54: B762:
20:29:54: B763:
20:29:54: CRJ2:
20:29:54: F70:
20:29:54: DC3:
20:29:54: T134:
20:29:54: T154:
20:29:54: YK40:
20:29:54: B738C:
20:29:54: B462:
20:29:54: approachCallouts:
20:29:54: B736:
20:29:54: B737:
20:29:54: B738:
20:29:54: B733:
20:29:54: B734:
20:29:54: B735:
20:29:54: DH8D:
20:29:54: B762:
20:29:54: B763:
20:29:54: CRJ2:
20:29:54: F70:
20:29:54: DC3:
20:29:54: T134:
20:29:54: T154:
20:29:54: YK40:
20:29:54: B738C:
20:29:54: B462:
20:30:09: mlx.flight.LoginPage: logging in
20:30:19: mlx.flight.LoginPage: logging in
20:30:28: mlx.flight.LoginPage: logging in
20:30:48: mlx.flight.LoginPage: logging in
20:30:56: mlx.flight.LoginPage: logging in
20:31:10: mlx.flight.LoginPage: logging in

Attachments (0)

Change History (3)

comment:1 by István Váradi, 11 years ago

Component: other
Milestone: FSUIPC data collection worksGeneral availability
Owner: set to István Váradi
Status: newaccepted

comment:2 by István Váradi, 11 years ago

Szia István!

Továbbra is fennáll ez a hiba?

Kétlem, hogy a programban lenne hiba (noha kizárni nem tudom), hiszen a bejelentkezésre még senki sem panaszkodott, és pl. nekem is működik.

Lehet, hogy a szerveren volt valami átmeneti hiba, vagy esetleg elgépelted a jelszót. Itt fontos, hogy a kis- és nagybetűk stimmeljenek.

István

comment:3 by István Váradi, 11 years ago

Resolution: invalid
Status: acceptedclosed

Egyéb hibaüzenetek alapján úgy látszik, a bejelentkezés mégis működik.

Modify Ticket

Action
as closed The owner will remain István Váradi.
The resolution will be deleted. Next status will be 'reopened'.

Add Comment


E-mail address and name can be saved in the Preferences .
 
Note: See TracTickets for help on using tickets.