Opened 3 years ago

Last modified 3 years ago

#349 new defect

Süllyedés közben adott státuszban ragadt

Reported by: tgaly@… Owned by:
Priority: major Milestone: Maintenance
Component: aircraft/b737 Keywords:
Cc:

Description

Minden a megszokott mederben haladt.
T/D után tűnt fel először, hogy nem jelzi a TAXI IN státuszt. ON-BLOCK utáni ellenőrzésnél vettem észre, hogy még mindig DESCENT státuszban van.

A hibajelentést is csak itt, a honlapon keresztül tudtam elküldeni.

A Naplót és a Debug-ot lementettem, ha küldesz email címet, válaszban küldöm őket. :)

Change History (1)

comment:1 by István Váradi <ivaradi@…>, 3 years ago

In 1029:a0d67fceb32c:

Dummy commit (re #349)

Note: See TracTickets for help on using tickets.