Opened 3 years ago

Closed 3 years ago

#348 closed defect (wontfix)

PMDG NGXu incorrect TO trim decimal data to FSUIPC

Reported by: daniel_karnik@… Owned by:
Priority: major Milestone: Maintenance
Component: aircraft/b737 Keywords: pmdg trim fsuipc ngxu
Cc:

Description

Logger ügyben lenne észrevételem.

Legutóbbi repülésem PIREP javítását Tibold István kolléga végezte és megjegyezte, hogy a T/O trimem elég alacsonynak tűnik. Nekem is feltűnt az irreleváns érték
( 0,52 ) viszont az is hogy a tizedes vesszőt jobbra tolva már helyes tartományhoz közelítünk.

Végeztem egy kis kutatást a logjaim között és a következőre jutottam:

Az utóbbi két járatomat már a PMDG nemrég megjelent új 737 NGXu kiegészítőjével teljesítettem ahol mindkét esetben inkorret éréket mutat a log TO trimre hasonló tizedes hibával.

Az eddig teljesített sima PMDG NGX verzióval nem tapasztalni ezt a hibát a log rendesen veszi az értéket.

Lehetséges, hogy a logger inkorrekt tizedes értéket regisztrál az új PMDG-ből vagy Windows beállítás lehet a hiba a logger hibás működésében?

Képek Facebook csoportban.

https://www.facebook.com/groups/386970614658374/2har87453067943436/?comment_id=2987473261274750&notif_id=1586777965300612&notif_t=group_comment

Üdv,

Dani

Change History (1)

comment:1 by István Váradi, 3 years ago

Resolution: wontfix
Status: newclosed

Mint kiderült, a logger a helyes értéket olvassa ki, viszont a PMDG kijelzője rossz. Vagy a logger monitorját kell nézni a trimm beállításakor, vagy pedig "szemre" kb. 5-tel többet kell beállítani, mint ami a kijelzőn látszik.

Note: See TracTickets for help on using tickets.